album Kouzlo cest Kouzlo cest
album Černá punčocha Černá punčocha
album Stará vesta Stará vesta

Biografie[ stručný životopis ]

Autor se narodil počátkem roku 1957. Po studiu na LŠU ve Dvoře Králové n/L se ucházel o přijetí na konzervatoř. Z prospěchových důvodů (ČJ + RJ - pouze dobrý) nebyl přijat. Chuť získat hudební vzdělání jej neopustila a počátkem 80 tých let úspěšně absolvuje Lidovou konzervatoř v Hradci Králové, obor harmonie a aranžování. Též aktivně provozuje hudbu v různých kapelách.

Počátkem 90 tých let se osamostatnil a hraje sólo. V této době začíná skládat hudbu na texty a také hudbu k dokumentárnímu filmu. Po zakoupení zařízení pro domácí studio své písně i nahrává. Od roku 1997 pravidelně navštěvuje semináře Daniela Forró v rámci rockových kurzů, které organizuje J. Militký ze studia Master - Plzeň.

V minulosti nabízené kazety "Véna Dynamiťák" a "Trápení máš" vznikly v období let 1996-98 a CD "Černá punčocha" vzniklo v roce 2000 výběrem toho nejlepšího z uvedených kazet.

Hudba byla tvořena na texty Karla Klusáčka a jednotlivé písně odráží životní situace, ve kterých se autor občas nacházel. Doufáme, že při zakoupení některého z nosičů nebudete litovat vynaložených prostředků.

V úctě autor hudby